Етаж от къща

Начална цена: 59904.00 лв. Покажи в EUR

136 кв.м., ПЕТРИЧ
ул. „Серска” 13

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 30.03.2020 до 30.04.2020
Обявяване на: 04.05.2020 10:30
Публикувана на: 15.03.2020 15:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е: 1. 7/16 /седем шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.600.187 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, сто осемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Серска” 13, площ: 772 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 187, 3613, квартал:5, парцел VII /седем/, съседи: 56126.600.192, 56126.600.191, 56126.600.9190, 56126.600.8188, 56126.600.9810, 56126.600.186, 56126.600.7506, а съгласно нотариален акт за покупко – продажба, представлява: поземлен имот VII /седми/ в кв. 5 /пети/ по плана на гр. Петрич, целият имот с площ от 765 кв. м. /седемстотин шестдесет и пет кв. м./, при съседи на имота: урегулирани поземлени имоти VI, VIII, IX и улица, ведно със 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.600.187.1.2 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, сто осемдесет и седем, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Серска” 13, ет.2, ап.2, самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.187, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 136.00 кв.м., прилежащи части: със съответните ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.187.1.1, Над обекта: 56126.600.187.1.3, стар идентификатор: няма, а съгласно нотариален акт за покупко – продажба, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищната сграда, построена в северната част на УПИ VII /седем/ в квартал 5 /пети/ по плана на гр. Петрич, целият имот с площ от 765 /седемстотин шестдесет и пет/ кв. м., при съседи на имота: от една страна улица и от другите УПИ VIII /осем/, УПИ IX /девет/, УПИ XI /единадесет/ и УПИ VI /шест/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.600.187.1.3 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, сто осемдесет и седем, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Серска” 13, ет.3, ап.3, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.187, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 136.00 кв.м., прилежащи части: със съответните ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.187.1.2, Над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а съгласно нотариален акт за покупко – продажба, представлява: ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищната сграда, построена в северната част на УПИ VII /седем/ в квартал 5 /пети/ по плана на гр. Петрич, целият имот с площ от 765 /седемстотин шестдесет и пет/ кв. м., при съседи на имота: от една страна улица и от другите УПИ VIII /осем/, УПИ IX /девет/, УПИ XI /единадесет/ и УПИ VI /шест/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Продават се дворно място и построените в него жилища на втори и трети етажи от триетажна монолитна къща, построена през 1990 година. Сградата е монолитна, със стоманобетонов скелет, с оградни и преградни стени от тухлена зидария. Сградата е с плосък покрив с венецианска мозайка, като външните стени на етажите са с мазилка, а по парапетите са с видими неизмазани тухли. Функционално разпределение: Вторият етаж на сградата е с площ от 136 м2 и към него се подхожда по външно стълбище откъм дворното място през голяма външна тераса. Състои се от вътрешно стълбище, както и жилище, състоящо се от дневна с кухня и тераса, 2 спални с обща тераса, сан.възел и мокро помещение. Подът на целия етаж е с гранитогрес и теракот. Вътрешни стени: мазилка, шпакловка и тапети. Таванът е на мазилка, шпакловка. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева по врати и ПВЦ по прозорци. Отоплението е на печка на твърдо гориво за етажа и алуминиеви радиатори. Като цяло етажа е в много добро състояние. Третият етаж на сградата е с площ от 136 м2 и към него се подхожда по вътрешно стълбище откъм външното стълбище, по което се подхожда до втория етаж през голяма външна тераса от дворното място. Етажът се състои от вътрешно стълбище, както и жилище, състоящо се от дневна с кухня и тераса, 2 спални с обща тераса, сан.възел и мокро помещение. Подът на целия етаж е с гранитогрес и теракот. Вътрешни стени: мазилка. Таванът е на мазилка. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева по врати и ПВЦ по прозорци. Отоплението е на печка на твърдо гориво за етажа и алуминиеви радиатори. Имотът се намира в гр. Петрич, на ул. „Серска” 13, в близост до индустриалната част на града. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36