Хотел

Начална цена: 276080.00 лв. Покажи в EUR

194 кв.м., Кранево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 22.04.2020 10:00
Публикувана на: 16.03.2020 09:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в село Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Дунав“ 33, представляващ поземлен имот с площ 643 (шестстотин четиридесет и три) квадратни местра, с идентификатор № 39459.501.133 (три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменени със заповед № КД-14-08-662/17.07.2008г., стар идентификатор – УПИ ХІV79 (четиринадесети за планоснимачен номер седемдесет и девети) в квартал 10 (десети) по плана на с. Кранево, с предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи: 39459.501.135, 39459.501.259, 39459.501.349, 39459.501.134, ведно с построените в имота: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 71 (седемдесет и един) квадратни метра, с идентификатор № 39459.501.133.1(три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, точка, едно), брой етажи – 4, и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 46 (четиридесет и шест) квадратни метра, с идентификатор № 39459.501.133.2(три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, точка, две), брой етажи – 4, представляващи съгласно акт за собственост масивна жилищна сграда с обща разгъната застроена площ 194,20 (сто деветдесет и четири цяло и двадесет стотни) квадратни метра, състояща се от: първи /приземен етаж от кафе-бар със сервизно помещение, три стаи с две сервизни помещения, втори етаж от четири стаи, три сервизни помещения и четири тераси, както и триетажна ПРИСТРОЙКА към съществуващата жилищна сграда със застроена площ 55 (петдесет и пет) квадратни метра, РЗП 220 (двеста и двадесет) квадратни метра, НАДСТРОЙКА на съществуващата жилищна сграда с площ 102 (сто и два) квадратни метра, и ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ 109,05 (сто и девет цяло и пет стотни) квадратни метра, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Описание: Имотът е жилищна сграда по предназначение, но се използва като действащ хотел с обща РЗП 625 кв.м.; разширен и реновиран 2008 г, на четири етажа, 19 стаи + 1 апартамент, със самостоятелни баня и WC, с балкони, оборудвани с климатик и хладилник, леглова база макс. 50 човека, двор 850 кв.м., собствен водоизточник – хидрофор. Имотът се намира в северозападния край на село Кранево, на 1700м. от плажната ивица и на 600м. от центъра на селото. В района са изградени хотели и жилищни сгради за сезонно обитаване. Дворът е ограден с масивна ограда от изток, с метални декоративни пана на бетонова основа откъм лицето, а на запад и юг – с метална мрежа. Незастроената земя пред сградите е покрита с плочник, а зад тях – засята с овощни дървета: сливи, череша, ябълка, смотиня, земята не се обработва – зелена площ. Имотът е снабден с ел. и ВиК инсталации, има и собствен сондаж. Сграда № 1 е построена през 1980г. по монолитен начин. Стени – тухлена зидария, дограма дървена двойна. През 1999г. сградата е надстроена с два етажа: третия етаж и тавански жилищен етаж. Надстройка е масивна, монолитна, покрив – дървен гредоред, покрит с цигли, дограма – ПВЦ за врати и прозорци. В баните са монтирани бойлери. Входът към сградата е откъм улицата по масивно стълбище от първи до четвърти етаж. Първи етаж се състои от кафе-бар със ЗП 21,50 кв.м. със сервизно помещение и три стаи с две сервизни помещения. Стаите са със самостоятелен подход по отворен коридор. Има затворена тераса на юг. Вторият етаж включва коридор, четири стаи, три сервизни помещения – баня с тоалетна в едно, и четири открити тераси. Третият етаж се състои от коридор, четири стаи всяка със сервизно помещение – баня с тоалетна ведно и четири открити тераси. Сграда № 2 е построена през 1999г., въведена в експлоатация 2008г. Снабдена е с ел. И ВиК инсталации, в баните са монтирани бойлери. Включва четири етажа: Първи етаж сес състои от кухня към кафе-бар, изграден масивен бар-плот и лятна тераса, помещение за бойлери и санитарна клетка. По вито метално стълбище се стига до следващите три етажа. Всеки един от втория, третия и четвъртия етаж включва стълбищна площадка и една стая на север и една стая на юг. Всяка стая е със сервизно помещение – баня и тоалетна в едно, и открита тераса. Сградата е със ЗП 55 кв.м. и РЗП 220 кв.м. съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 89/25.08.2008г., изд. от Община Балчик. Обзавеждането в хотела се продава по настоящото изпълнително дело на публична продан с времетраене 21.03.2020г.-21.04.2020г., при начална цена от която започва наддаването 6623,20лв. Подробни снимки относно имота и вещите могат да бъдат прегледани на https://tinyurl.com/ss2u6m2 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: договорна ипотека № 5, том І, дв. вх. рег. № 156/04.02.2019г. до размера на 100000евро; договор за цесия № 61, том І, дв. вх. рег. № 2075/20.08.2019г., възбрана № 191, том І, дв. вх. рег. № 2213/03.09.2019г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38