Търговски имот

Начална цена: 81224.64 лв. Покажи в EUR

51 кв.м., ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 22.04.2020 13:00
Публикувана на: 16.03.2020 09:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1, който самостоятелен обект представлява: СТУДИО ЗА КРАСОТА, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.3 с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 50.85 кв.м., ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.517.3.1.12. Под обекта: няма. Над обекта: 56784.517.3.1.13, 56784.517.3.1.2, 56784.517.3.1.1, ВЕДНО с 5, 465 % идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 12, 98 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за обекта идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, както и ВЕДНО с 12/205 идеални части от дворното място, в което е построената сградата.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38