Парцел

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

1357 кв.м., Две могили
ИД 6/2015,ул. Черно море № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 09:00
Публикувана на: 16.03.2020 10:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО намиращо се в гр. Две могили, ул. Черно море № 1 с площ от 3047 кв.м. /три хиляди четиридесет и седем кв.м./, състоящо се от асфалтова площадка, пътни връзки от асфалт, зелени площи и право на преминаване през общия вход и път, представляващ парцел I /първи/ в кв. 127 /сто двадесет и седем/ по регулационния план на гр. Две могили, заедно с построеното в него общежитие, представляващо масивна двуетажна сграда с площ от 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет кв.м./, при граници – от двете страни улици, парцел II, парцел III, и парцел IV съгласно описание по нотариален акт № 59, том 6, дело № 1488 от 06.07.1995г., а съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20184.1.2346 /две нула едно осем четири точка едно точка две три четири шест/ с адрес на поземления имот : гр. Две могили, ул. Черно море № 1 /едно/, с площ 2763 кв.м. /две хиляди седемстотин шестдесет и три кв.м./, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно предназначение – за стопански двор, номер по предходен план: кв. 127 /сто двадесет и седем/, парцел I /едно римско/, при съседи: 20184.1.2347, 20184.1.2814, 20184.1.2348, 20184.1.2876, 20184.1.2813, сгради които попадат върху имота: Сграда с идентификатор 20184.1.2346.1 /две нула едно осем четири точка едно точка две три четири шест точка едно/, застроена площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./, брой етажи – 2 /две/, предназначение – селскостопанска сграда.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38