Земеделска земя

Начална цена: 288.00 лв. Покажи в EUR

458 кв.м., РУСЕ
ИД 851/2015, местност Караманлийка

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 08.05.2020 09:00
Публикувана на: 16.03.2020 10:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност КАРАМАНЛИЙКА, с площ 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 951 /деветстотин петдесет и едно/, при граници и съседи: 63427.150.151, 63427.150.152, 63427.150.160, 63427.150.159, 63427.150.154, 63427.150.150, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38