Парцел

Начална цена: 12240.00 лв. Покажи в EUR

3878 кв.м., Шабла

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 19.06.2020 11:00
Публикувана на: 16.03.2020 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Шабла, ул.”Червеноармейска”, с идентификатор 83017.504.4237 /осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, четири, две, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: Заповед КД-14-08-Ш-1211/09.07.2007г. на началника на СГКК-Добрич, с площ от 3878 /три хиляди осемстотин седемдесет и осем/ кв.м., а по документ за собственост - с площ от 3877 /три хиляди осемстотин седемдесет и седем/, начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, при граници и съседи на имота: 83017.504.4226, 83017.504.4227, 83017.504.4228, 83017.504.41. Описание: Оценяваният имот се намира в северният край на гр.Шабла, в промишлената зона на града.В съседство са изградени жилищни сгради по ул.”Червеноармейска”, както и стопански и промишлени сгради.Поземленият имот се намира в краен квартал на гр.Шабла, отстоящ на 500 м. от центъра на града.Поземленият имот е разположен на равен терен, не е ограден, не е застроен и не се обработва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №157,, том 1, дв.вх.рег.№2906/27.08.2009 г. по изпълнително дело №20097370400847, учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №43, том 2, дв.вх.рег.№4642/12.10.2007 г. за сумата от 45 000 евро.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114