Гараж

Начална цена: 1820.00 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., РУСЕ
629-2014 ул. Козлодуй 7- гараж

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 10:00
Публикувана на: 17.03.2020 14:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.5 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма; находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Козлодуй № 7 /седем/, с площ 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 2855, квартал: 43. Съседи на поземления имот: 63427.2.2847, 63427.2.2762, 63427.2.2860, 63427.2.5020, 63427.2.5021, 63427.2.2853, 63427.2.2850, 63427.2.2849, 63427.2.2848.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 820.00 лв. вписани Възбрани в полза на Борислав Савов /като наследник на СИЙКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА/ и в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38