Фабрика

Начална цена: 696560.00 лв. Покажи в EUR

2000 кв.м., РУСЕ
ул. Цар Калоян № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 19.06.2020 09:00
Публикувана на: 14.05.2020 05:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири/; площ: 1 203.00 кв.м. /хиляда двеста и три квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 509 /петстотин и девет/, квартал: 66 /шестдесет и шест/, парцел: II-509 /две римско, тире, петстотин и девет арабско/, съседи: 63427.2.5758, 63427.2.85, 63427.2.65, 63427.2.5570, ведно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда 63427.2.509.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, едно/: застроена площ 211 кв.м. /двеста и единадесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Сграда със смесено предназначение; 2. Сграда 63427.2.509.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, две/: застроена площ 43 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 3. Сграда 63427.2.509.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, три/: застроена площ 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Сграда със смесено предназначение; 4. Сграда 63427.2.509.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, четири/: застроена площ 163 кв.м. /сто шестдесет и три квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 5. Сграда 63427.2.509.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, пет/: застроена площ 111 кв.м. /сто и единадесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 6. Сграда 63427.2.509.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, шест/: застроена площ 7 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; 7. Сграда 63427.2.509.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, седем/: застроена площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 8. Сграда 63427.2.509.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, осем/: застроена площ 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Сграда със смесено предназначение; 9. Сграда 63427.2.509.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет, точка, девет/: застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, а съгласно нотариален акт представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-509, в квартал 66 по плана на гр. Русе, с площ 1 198 кв.м., находящ се в гр. Русе, ул. „Цар Калоян“ № 4, при съседи: УПИ I и УПИ IV, улица, заедно с всички построени в имота сгради, а именно: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със ЗП 216 кв.м., МАСИВЕН ГАРАЖ със ЗП от 108 кв.м., МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА със ЗП 154 кв.м., МАСИВЕН СКЛАД със ЗП 75 кв.м. и ОПЕРАТИВЕН САЛОН на втори етаж и МАСИВНА СГРАДА със ЗП 93 кв.м. с ПРИСТРОЙКА на два етажа към нея като подобрение, ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА на съществуваща ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА на един и на три етажа, както и всички инфраструктурни подобрения и приращения в имота. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 696 560 лв. без ДДС

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Любомир Пипков №2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103