Офис

Начална цена: 14807.52 лв. Покажи в EUR

34 кв.м., РУСЕ
ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 19.06.2020 09:00
Публикувана на: 14.05.2020 16:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 33.70 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 2.658% ид.ч. /две цяло шестстотин петдесет и осем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.8, Под обекта: 63427.8.1325.2.5, Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, пет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор с идентификатор 63427.8.1064.8.7 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: rp. Русе, общ. Pуce, обл. Pусе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 33.70 кв. м. /тридесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра), с прилежащи части: 2.658% /два процента шестстотин петдесет и осем хилядни от процента/ ид.ч. от общите части а сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.8, под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта: няма

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114