Заведение

Начална цена: 66390.00 лв. Покажи в EUR

135 кв.м., РУСЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 19.06.2020 09:00
Публикувана на: 14.05.2020 17:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.219 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, точка, двеста и деветнадесет/; адрес на имота: град Русе, бул. Мидия Енос № 4 /четири/, вход 5 /пет/, етаж 0 /нула/, който се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4902 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две/; предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 134.99 кв.м. /сто тридесет и четири квадратни метра деветдесет и девет квадратни дециметра/; прилежащи части: 3.37% /три цяло тридесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4902.1.220; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.4902.1.134, 63427.2.4902.1.106, 63427.2.4902.1.135, 63427.2.4902.1.136; стар идентификатор: няма.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Интернет
  • Кабелна телевизия
  • Телефон

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 805
  • Продажба на МПС: 144
  • Продажба на имущество: 100