Едностаен апартамент

Начална цена: 25263.60 лв. Покажи в EUR

23 кв.м., Топола

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 16.06.2020 11:00
Публикувана на: 14.05.2020 20:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Апартамент №18 /осемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия етаж, със застроена площ от 23,11 кв.м. /двадесет и три цяло и единадесет стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72693.600.154.1.21 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, едно, точка, две, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със стар идентификатор 72693.600.89.5.21, при граници и съседи самостоятелни обекти със следните идентификатори: на същия етаж: 72693.600.154.1.22, под обекта: 72693.600.154.1.12, над обекта: 72693.600.154.1.20, ведно с 8,09/осем цяло и девет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сграда с идентификатор 72693.600.154.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, едно/, както и с избено помещение №9 /девети/ с площ от 3,81 кв.м. /три цяло осемдесет и една стотни квадратни метра/ и припадащите му се 0,37 /нула цяло и тридесет и седем стотни/ квадратни метра от общите части на сградата, ведно с правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 72693.600.154 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последващо изменение – няма, с адрес на поземления имот с. Топола, п.к. 9654, КК „Карвуна”, ул. „Пиргос” № 1 /първи/, местност „Иканталъка”, с площ от 15839 /петнадесет декара осемстотин тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, с предходен идентификатор 72693.600.89, с номер по предходен план: 600.8 /шестстотин точка осем/, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72693.600.43; 72693.600.103; 72693.155.8, 72693.600.88; 72693.600.84, 72693.600.151, 72693.600.152 и 72693.600.153, ведно с обзавеждането му, както следва: 1. Кухненско обзавеждане, Кухненското обзавеждане се състои от плот без вградени уреди, горни и долни шкафове от светло ПДЧ с размери 180х56х28см., добро състояние;5.Телевизор CROWN - 1бр., Телевизорът е с плосък екран – 22 инча, модел 24100, сериен номер 7705646607554, закупен нов, изправен, добро състояние; 3. Климатик AUX -1бр., Климатикът е модел ASW-H09-A4-SKTN1-IR1, бял корпус, добро състояние; 4. Диван ъглов– 1бр., Диванът е с кафява жакардова дамаска, закупен нов, разтяга се, добро състояние; 5. Библиотека – 1бр., Библиотеката е е закупена нова, изработена от светлокафяви ПДЧ плоскости, състояща се от долен шкаф с две врати с размер 150х40х50см. и два вертикални шкафа с размери; 6. Хладилник Diplomat – 1 бр., Хладилникът е закупен нов , модел DPL СK-110, бял цвят, работи, добро състояние;7. Възглавница-2бр., Възглавницата е с размер 60х40 см. с калъфка, ползвани, в добро състояние; 8. Комплект спално бельо - 1бр, Спалният комплект се състои от долен чаршаф с размер 220х240см., плик, две калъфки и олекотена бяла двулицева завивка с размери 240х215 см., добро състояние; 9. Перде плътно комплект – 1 бр., Комплектът се състои от плътното перде с размери 190х230см., добро състояние; 10. Електрически бойлер - 1 бр., Електрическият бойлер TERMOMAX е закупен нов, вместимост 80 л.,мощност 300 W, монтиран хоризонтално, не се четат данни на производител поради монтаж, изправен; 11. Гардероб трикрилен – 1бр., Гардеробът е закупен нов с размери 150х57х210 см., състоящ се от две крила, едното с рафтове, а другото с лост, светлокафяви ПДЧ плоскости, без механични повреди, добро състояние; 12. Комплект маса и два стола – 1бр., Масата е пластмасова кръгла, заедно с два бели стола с подлакътници, състояние добро. Апартаментът няма самостоятелен водомер и електромер. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №102, том I, дв. вх. рег. №3116/30.12.2015 г., обезпечаваща вземане на взискателя по делото в размер на 1020000 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №90, том I, дв. вх. рег. №1090/03.06.2019 г., наложена по настоящото изпълнително дело; върху движимите вещи е учреден първи по ред особен залог, вписан в ЦРОЗ под №2016010501944 и запор по настоящото изпълнително дело, вписан под №2019052701007.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103