Заведение

Начална цена: 170077.60 лв. Покажи в EUR

376 кв.м., Топола

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 16.06.2020 11:00
Публикувана на: 14.05.2020 21:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Заведение за обществено хранене, състоящо се от Сграда с идентификатор 72693.600.154.2 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, две / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес село Топола, община Каварна, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, със застроена площ от 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: сграда за обществено хранене, със стар идентификатор: 72693.600.8.4, 72693.600.89.3, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори 72693.155.8 и 72693.600.154 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 72693.600.154 и Сграда с идентификатор 72693.600.154.3 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, три / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес село Топола, община Каварна, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за обществено хранене, със стар идентификатор: 72693.600.8.5, 72693.600.89.4, ведно с право на строеж за двете сгради върху поземлен имот с идентификатор 72693.600.154 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последващо изменение – няма, с адрес на поземления имот с. Топола, п.к. 9654, КК „Карвуна”, ул. „Пиргос” № 1 /първи/, местност „Иканталъка”, с площ от 15839 /петнадесет декара осемстотин тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, с предходен идентификатор 72693.600.89, с номер по предходен план: 600.8 /шестстотин точка осем/, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72693.600.43; 72693.600.103; 72693.155.8, 72693.600.88; 72693.600.84, 72693.600.151, 72693.600.152 и 72693.600.153, ведно с обзавеждане и оборудване, както следва:1. Барплот с рукванд-1 бр. 1.1. Барплотът е с дървена конструкция от ПДЧ плоскости и размери 490х20х120 см., монтирана е мивка, обслужваща бара, два шкафа с вратички, състояние задоволително. 1.2. Руквандът е от ПДЧ плоскости, размери 320х30х250см. Състои се от шкафове с височина 90 см., нагоре на височина 163 см. се състои от отворен шкаф с рафтове и витрини, общо добро състояние. 2. Дървена маса голяма – 8 бр. Масата е с правоъгълен плот, размери 164х90х75 см., състояние задоволително. 3. Дървена маса –16 бр. Масата е с размери на плота 130х90х75 см., кафява, състояние задоволително 4. Стол дървен – 120 бр. Столът е дървен, кафяв, ползвани, състояние задоволително. 5. Хладилник BOSCH – 2 бр. Хладилникът е с размер на корпус 60х50х80см., бял цвят, работи, задоволително състояние. 6. Шкаф – 4 бр. Шкафът е с размери 140х80х84см., кафяви плоскости ПДЧ, задоволително състояние. 7. Климатик Crown - 2бр. Климатиците са стоящи с размери 60х30х190, данни не се четат, задоволително състояние. 8. Хладилна маса-4 бр. Хладилните маси са повредени, не работят, ползват се за шкаф за съдове с размер 140х80х80см., морално и физически стари, лошо състояние. 9. Фритюрник JFK Фритюрникът е двоен с две кошници, корпус от неръждаема стомана, кран за източване на мазнината, размери 57х45х16 см., добро състояние. 10. Хладилник FUST – 1 бр. Хладилникът е с размер на корпус 54х54х120см., PRIMOTECQ TF 200-4B,бял цвят, работи, задоволително състояние. 11. Хладилник PHILIPS – 1 бр. Хладилникът е модел Whirlpool, бял цвят, работи, задоволително състояние. 12. Скара електрическа – 2 бр. Електрическите скари са с фабр. № 06801466 и фабр. № 06801465, българско производство, работят, добро състояние. 13. Грил Atalay – 1 бр. Електрическият асансьорен грил за сандвичи е изправен, добро състояние. 14. Електрически котлон YFK – 1 бр. Електрическият котлон /туч за палачинки/ е с размери 40х55х22см., изправен, добро състояние. 15. Kонвектомат ALPHATECH – 1 бр. Конвектоматът е с размери 65х88х52см., на две нива, изправен, добро състояние. 16. Фризер Electrolux – 1 бр. Фризерът е хоризонтален-ракла с размери 160х63х80см., задоволително състояние. 17. Хладилник ZANUSI – 1 бр. Хладилникът е с долна фризерна камера, модел Z618/8K, задоволително състояние. 18. Дървена маса голяма – 6 бр. Масата е с правоъгълен плот, размери 130х60х75 см., състояние задоволително. 19. Пейка дървена голяма – 12 бр. Пейката е дървена с размери 129х35х88 см., състояние задоволително 20. Дървена маса средна – 8 бр. Масата е с правоъгълен плот, размери 120х60х75 см., състояние задоволително. 21. Дървена пейка – 16 бр. Пейката е дървена с размери 120х35х80 см., състояние задоволително 22. Дървена маса малка – 14 бр. Масата е с правоъгълен плот, размери 100х60х75 см., състояние задоволително. 23. Дървена пейка с подлакътник – 4 бр. Пейката е дървена с размери 100х35х80 см., състояние задоволително. Описание: ЗОХ се състои от две сгради - с идентификатор 72693.600.89.3 и 72693.600.89.4. Сграда 72693.600.89.3 е със ЗП 376 кв.м. по скица, едноетажна, но по скица на два етажа заради високата кухненска част. Строежът е монолитен, завършен е през 1983 – 1985 г., реновирана е през 2013 – 2015 г. Подменен е покривът, изградена е лятна тераса, която е присъединена към общата тъговска част, дограмата е ПВЦ, част от вратите също са ПВЦ, а на складовете – дървени. Сградата е снабдена с ВиК и ел. инсталации, отпадните води се отвеждат до септична ями. Има изградена външна лятна тераса на две нива, покрита с каменни плочи. Зад сградата е изградена асфалтова площадка с паркоместа и възможност за зареждане на обекта. Сградата има и избен етаж, който не се експлоатира. Сградата се състои от търговска част, кухненски помещения, обслужващи помещения – миални и подготвителни, както и складови помещения. Сграда с идентификатор 72693.600.89.4 е със ЗП 84 кв.м., едноетажна, масивна, монолитна с бетонови основи и тухлени зидове и скатен покрив, покрит с хидроизолация и битум с посипка. Сградата се състои от търговско помещение, има топла връзка със сграда №3дограмата е ПВЦ. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №102, том I, дв. вх. рег. №3116/30.12.2015 г., обезпечаваща вземане на взискателя по делото в размер на 1020000 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №90, том I, дв. вх. рег. №1090/03.06.2019 г., наложена по настоящото изпълнително дело; върху движимите вещи е учреден първи по ред особен залог, вписан в ЦРОЗ под №2016010501944 и запор по настоящото изпълнително дело, вписан под №2019052701007.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103