Производствен имот

Начална цена: 488453.76 лв. Покажи в EUR

14415 кв.м., РУСЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 09:00
Публикувана на: 15.05.2020 10:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слатина, с площ: 14415 кв.м. /четиринадесет хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За стопански двор; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 09813, при съседи: 63427.98.51, 63427.98.20, 63427.333.92, 63427.333.126, 63427.98.33, 63427.98.11, ведно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 63427.98.13.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет, точка, едно/, застроена площ 730 кв.м. /седемстотин и тридесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 2. СГРАДА с идентификатор 63427.98.13.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет, точка, две/, застроена площ 578 кв.м. /петстотин седемдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 3. СГРАДА с идентификатор 63427.98.13.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет, точка, три/, застроена площ 766 кв.м. /седемстотин шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 4. СГРАДА с идентификатор 63427.98.13.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет, точка, четири/, застроена площ 32 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 5. СГРАДА, представляваща СКЛАД ЗА СТАРТЕРНИ СМЕСКИ, с площ 505.00 кв.м./петстотин и пет квадратни метра/, етажи: 1/един/, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слатина, с площ: 14415 кв.м. /четиринадесет хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За стопански двор; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 09813, при съседи: 63427.98.51, 63427.98.20, 63427.333.92, 63427.333.126, 63427.98.33, 63427.98.11 Сградата не е нанесена в одобрената кадастрална карта на гр. Русе

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114