Вила

Начална цена: 47663.71 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 09:30
Публикувана на: 15.05.2020 11:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот с административен адрес град Балчик, област Добрич, „КЛИФ ХОЛИДЕЙ КЛУБ“ №148, представляващ двуетжна еднофамилна сграда № G19, със застроена площ от 39(тридесет и девет) квадратни метра и разгъната застроена площ 84,95 (осемдесет и четири цяло и деветдесет и пет стотни) квадратни метра, с идентификатор №02508.541.147.17(нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, четири, едно, точка, едно, четири, седем, точка, едно, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-08-1004/21.08.2008г. на Началник на СГКК – Добрич, на два етажа, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, състояща дсе от тераса, коридор, дневна с трапезария и кухненски бокс, тоалетна и масивно стълбище на първия етаж и две спални, баня с тоалетна, коридор и тераса на втория етаж, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №02508.541.147(нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, четири, едно, точка, едно, четири, седем), целият с площ от 9062(девет хиляди и шестдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване(от десет до петнадесет метра), при граници и съседи: №02508.541.154, №02508.541.149, №02508.541.137, ведно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №02508.541.147. Описание: Имотът представлява къща G19, попада в група, разположена в югозападния край на поземления имот с подход по асфалтова улица от югоизток. Сградата е в груп строеж. Конструкция – монолитна стоманобетонова с изградени стоманобетонови диафрагми /шайби/ за поемане на земетръсни усилия, стълбищни клетки със стоманобетон, вътрешни стени зидани с итонг, под – бетон, стени – тухлен зид без положена вътрешна мазилка, дограма – ПВЦ на прозорци и врати, без стъклопакет, инсталации: Вик на изводи, ел. Инсталация -няма. Година на построяване – 2008г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: Възбрана №41, том 2, дв.вх.рег. №2984/30.11.2010г.; Възбрана №28, том 1, дв.вх.рег. №232/02.02.2016г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103