Офис

Начална цена: 40989.60 лв. Покажи в EUR

123 кв.м., СВИЩОВ
Ул. Цар Освободител № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Ралица Тодорова Касабова
Срок: от 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 01.07.2020 09:00
Публикувана на: 18.05.2020 15:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1) ОФИС № 403 /четиристотин и три/, разположен на шести /пети надпартерен/ етаж, със застроена площ 16,34кв.м. /шестнадесет квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, в едно с припадащите се за офиса 1,309% ид.ч. /едно цяло триста и девет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в гореописаното УПИ, при граници: изток - офис 401, собствен, запад - офис 405, собствен, север - общ коридор, юг - външен зид; при начална цена от 5 328.00 /пет хиляди триста двадесет и осем/ лева 2) ОФИС № 411 /четиристотин и единадесет/, разположен на шести /пети надпартерен/ етаж със застроена площ от 16,34кв.м. /шестнадесет квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/ ведно с припадащите се към офиса 1,309% ид.ч. /едно цяло триста и девет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в горепосоченото УПИ, при граници: изток - офис 409, запад - офис 413, собствен, север - общ коридор, юг - външен зид; при начална цена от 5 328.00 /пет хиляди триста двадесет и осем/ лева 3) ОФИС № 412 /четиристотин и дванадесет/, разположен на шести /пети надпартерен/ етаж, със застроена площ от 19,97кв.м. /деветнадесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, ведно с припадащите се за офиса 1,600% ид.ч. /едно цяло и шестстотин хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в горепосоченото УПИ, при граници: изток - офис 410, собствен, запад - офис 414, север - външен зид, юг - общ коридор; при начална цена от 6 508.80 /шест хиляди петстотин и осем цяло и осемдесет стотни/ лева 4) ОФИС № 415 /четиристотин и петнадесет/, разположен на шести /пери надпартерен/ етаж, със застроена площ от 16,34кв.м. /шестнадесет квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, ведно с припадащите се за офиса 1,309% ид.ч. /едно цяло триста и девет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в гореописаното УПИ, при граници: изток - офис 414, север - общ коридор, юг -външен зид; при начална цена от 5 328.00 /пет хиляди триста двадесет и осем/ лева 5) ОФИС № 416 /четиристотин и шестнадесет/, разположен на шести /пети надпартерен/ етаж, със застроена площ 19,97км.ч. /дванадесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра, в едно с припадащите се за офис 1,600% ид.ч. /едно цяло и шестстотин хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в гореописаното УПИ, при граници: изток - офис 414, запад - офис 418, север - външен зид, юг - общ коридор, при начална цена от 6 508.80 /шест хиляди петстотин и осем цяло и осемдесет стотни/ лева Недвижим имот находящи се в масивна шестетажна сграда – хотелски комплекс „Дунав” в гр.Свищов, по ул.”Цар Освободител” №2 /две/, представляващи обособени обекти, съгласно проект за разделяне на хотелски комплекс „Дунав”, построен УПИ I /едно римско/, в кв.53/петдесет и три/, по ПУП на гр.Свищов, с площ на УПИ от 1680 кв.м. /хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра/, при граници на целия имот: север - улица, запад - улица, изток - сграда на БТК и РПС и юг - дворни места на ул.”Хаджи Димитър”, а именно: 1) ОФИС № 302 /триста и две/, разположен на пети /четвърти надпартерен/ етаж, със застроена площ от 33,88кв.м. /тридесет и три квадратни метра и осемдесет и осем квадратни дециметра/, в едно с припадащите се за офиса 2,715% ид.ч. /два квадратни метра и седемстотин и петнадесет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж в гореописаното УПИ, при граници: изток - външен зид, запад - офис 304, север -външен зид, юг - общ коридор; при начална цена от 11 988.00 /единадесет хиляди девестотин осемдесет и осем/ лева

ЧСИ

Име: Ралица Тодорова Касабова
Служебен номер: 731
Телефон: 062 / 605 107
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Марино поле No2, ет.3, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ралица Тодорова Касабова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103