Двустаен апартамент

Начална цена: 18009.60 лв. Покажи в EUR

53 кв.м., Пампорово
Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.4, АП.94

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 11:00
Публикувана на: 18.05.2020 16:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 94, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 52.80 кв. м. (петдесет и две цяло и осемдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: една всекидневна с кухненски бокс, една спалня, една баня с тоалетна и една тераса, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 4, ап. 94, намиращ се в единадесететажна сграда с идентификатор 80371.173.30.1, със застроена площ от 1781 кв.м. (хиляда седемстотин осемдесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.173.30, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Високо застрояване (над 15 м), с площ от 4516 кв.м. (четири хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-173023, 173024 – за жилищно строителство, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 54/07.03.2006 г. на Кмета на Община Чепеларе, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.173.30.1.136, 80371.173.30.1.122, под обекта: 80371.173.30.1.119, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.218.8, 80371.173.22, ВЕДНО със съответните идеални части, равняващи се на 12.77 кв.м. (дванадесет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103