Търговски имот

Начална цена: 25680.00 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., СЛИВЕН
кв. Кольо Фичето № 30, ет. 0, обект 10

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 16:00
Публикувана на: 19.05.2020 09:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.517.121.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно точка едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.517.121 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“ № 30, ет.0, обект № 10, целият с площ 54.34 кв.м. /петдесет и четири цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.517.121.1.9, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.517.121.1.2, заедно с припадащите се 4,14 % /четири цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно с принадлежащите към обекта 110,40/368 ид.ч. /сто и десет цяло и четиридесет стотни върху триста шестдесет и осем идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.517.121 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 368кв.м. /триста шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“ № 32, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: няма, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.517.96, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.80, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.77, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.76 и поземлен имот с идентификатор № 67338.517.122

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103