Парцел

Начална цена: 27648.00 лв. Покажи в EUR

17465 кв.м., Езеро
с. Езеро, общ. Нова Загора

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 12:00
Публикувана на: 19.05.2020 10:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000379 /триста седемдесет и девет/, находящ се в землището на с. Езеро, Общ. Нова Загора, с ЕКАТТЕ 27111, в местността „НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ”, целият с площ от 17.465 дка /седемнадесет декара четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване: Кариера-чакъл, десета категория, вид собственост – на юридически лица, при граници и съседи: имот № 000232 – полски път на Община Нова Загора, имот № 000382 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000093 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000380 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД и имот № 000231 – полски път на Община Нова Загора, ведно с находящите се в имота: Сглобяема бетонова барака с площ от 128 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, Сглобяема едноетажна масивна сграда с площ от 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/ и Гараж белази с площ от 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/. Имотът е образуван от поземлен имот № 000280.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103