Производствен имот

Начална цена: 403200.00 лв. Покажи в EUR

66954 кв.м., Езеро
местност Новия кладенец

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 12:00
Публикувана на: 19.05.2020 11:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000380 /триста и осемдесет/, находящ се в землището на с. Езеро, Общ. Нова Загора, с ЕКАТТЕ 27111, в местността „НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ”, целият с площ от 66.954 дка /шестдесет и шест декара деветстотин петдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване: Кариера-чакъл, десета категория, вид собственост – на юридически лица, при граници и съседи: имот № 000379 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000093 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000382 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000381 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 035004 – нива на Надежда Георгиева Джабарова, имот № 035003 – нива на Община Нова Загора, имот № 000264 – жп линия на Държавата, землищна граница, имот № 000256 – полски път на Община Нова Загора и имот № 000231 – полски път на Община Нова Загора, ведно с находящите се в имота: Административно-битов комбинат с площ от 852 кв.м. /осемстотин петдесет и два квадратни метра/, Приемно гарово здание с площ от 110 кв.м. /сто и десет квадратни метра/, Механична работилница с площ от 546 кв.м. /петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, Метален склад с площ от 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, Склад ГСМ с площ от 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, Тоалетна с площ от 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, Сграда за трошачка с площ от 816 кв.м. /осемстотин и шестнадесет квадратни метра/, Бункер № 1 – ТСИ с площ от 480 кв.м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/, /, Бункер № 2 – ТСИ с площ от 682 кв.м. /шестстотин осемдесет и два квадратни метра/, Навес за сонди и компресори с площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, Будка за броячи с площ от 9 кв.м. /девет квадратни метра/, Навес с площ от 720 кв.м. /седемстотин двадесет квадратни метра/ и Подстанция с площ от 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/. Имотът е образуван от поземлен имот № 000280.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103