Производствен имот

Начална цена: 119520.00 лв. Покажи в EUR

2411 кв.м., СЛИВЕН
КВ. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 16:00
Публикувана на: 20.05.2020 09:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.317 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-399/15.10.2009г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 2411.00 кв.м. /две хиляди четиристотин и единадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.603.93, номер по предходен план: квартал: 22, парцел: XVIII, ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор № 67338.603.317.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и седемнадесет точка едно/, със застроена площ 449.00кв.м. /четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Складова база, склад и 2. Сграда с идентификатор № 67338.603.317.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и седемнадесет точка две/, със застроена площ 318.00кв.м. /триста и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Складова база, склад, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.106, поземлен имот с идентификатор № 67338.603.98, поземлен имот с идентификатор № 67338.603.318 и поземлен имот с идентификатор № 67338.603.92.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103