Производствен имот

Начална цена: 44800.00 лв. Покажи в EUR

3755 кв.м., Ковачите
местност Адата

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 16:00
Публикувана на: 20.05.2020 10:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37530.11.182 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка единадесет точка сто осемдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 17/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 3 755.00 кв.м. /три хиляди седемстотин петдесет и пет квадратни метра/, находящ се в с. Ковачите, общ. Сливен, местност „АДАТА“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 37530.11.37, поземлен имот с идентификатор № 67338.868.395, поземлен имот с идентификатор № 67338.868.391, поземлен имот с идентификатор № 37530.11.183 и поземлен имот с идентификатор № 37530.11.328.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103