Магазин

Начална цена: 100000.00 лв. Покажи в EUR

115 кв.м., РУСЕ
735-2012- ул. Александровска 26, ет. 1, обект 7

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 03.07.2020 10:00
Публикувана на: 20.05.2020 13:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Александровска No 26, ет.1, обект 7, в сграда No 1; предназначение на обекта: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; площ: 115.06 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, заедно с прилежащите му части – 2.273 % ид. ч. /две цяло двеста седемдесет и три хилядни процента/ от общите части на сградата , равняващи се на 49.18 кв.м. /четридесет и девет квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/ и приспадащите се 0.022 % /нула цяло и двадесет и две хилядни процента/ идеални части, равняващи се на 28.76 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и седемдесет и шест квадратни дециметра/ от правото на собственост върху позмелен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, целия с площ 1265 кв. /хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра/, при граници: 63427.2.636, 63427.2.645; 63427.2.41; 63427.2.643; 63427.2.639; 63427.2.652; 63427.2.638; 63427.2.5075. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 63427.2.5633.1.15, под обекта – 63427.2.5633.1.2, над обекта – 63427.2.5633.1.26.   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 100 000.00 лв. Учредена Договорна ипотека в полза на "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД, вписана Възбрана в полза на "ХИПОКРЕДИТ" АД, "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ"ЕАД, "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД, цесионер на Райфайзенбанк България ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ - отдел МДТ, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 805
  • Продажба на МПС: 144
  • Продажба на имущество: 100