Тристаен апартамент

Начална цена: 69491.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., РУСЕ
65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 03.07.2020 10:00
Публикувана на: 20.05.2020 13:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г./15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, ул. Стоян Михайловски № 11 /единадесет/, бл. 47 /четиридесет и седем/, вх. 1 /едно/, ет. 6 /шест/, ап. 16 /шестнадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.649 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 97.86 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра и осемдесет и шест квадратни дециметра/, стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части: ИЗБА № 16 /шестнадесет/ и 1.6524% /едно точка шест пет две четири процента/ ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.649.1.17; под обекта: 63427.4.649.1.13; над обекта: няма, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт – АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр. Русе, к-с Дружба III /римско три/ - разширение, ул. Стоян Михайловски № 11 /единадесет/, вх. А /буква „А“/, ж.бл. № 47 /четиридесет и седем/, ет. VI /римско шест/, със застроена площ 97.86 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра и осемдесет и шест квадратни дециметра/, състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, при граници: север – апартамент № 17 и коридор, изток – комплекса, юг – комплекса, запад – апартамент № 17; ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/, с площ 5.46. кв.м. /пет квадратни метра и четиридесет и шест квадратни дециметра/, при граници: север – коридор и изба № 17, изток – изба № 17, юг – коридор, запад – коридор, ведно с 1.6524 % /едно точка шест пет две четири процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 114.02 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра и два квадратни дециметра/.   ЦЕНА: 69 491.00 лв. учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД върху 1/2 ид.ч от партида на Северин Йорданов

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103