Производствен имот

Начална цена: 90000.00 лв. Покажи в EUR

1360 кв.м., Ковачите
ул. Сини камъни № 15

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 16:00
Публикувана на: 20.05.2020 14:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37530.502.204 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка петстотин и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ковачите, Общ. Сливен, одобрени със заповед РД-18-17/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1360 кв.м. /хиляда триста и шестдесет квадратни метра/, находящ се в с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Сини камъни“ № 15, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план I, кв.58, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор № 37530.502.204.1 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка петстотин и две точка двеста и четири точка едно/, със застроена площ 100 кв.м. /сто квадратни метра/, с брой етажи – 1 /един/, с предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор № 37530.502.204.2 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка петстотин и две точка двеста и четири точка две/, със застроена площ 101 кв.м. /сто и един квадратни метра/, с брой етажи – 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор № 37530.502.204.3 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка петстотин и две точка двеста и четири точка три/, със застроена площ 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/, с брой етажи – 1 /един/, с предназначение: Промишлена сграда и СГРАДА с идентификатор № 37530.502.204.4 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка петстотин и две точка двеста и четири точка четири/, със застроена площ 2 кв.м. /два квадратни метра/, с брой етажи – 1 /един/, с предназначение: Складова база, склад, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 37530.502.206, поземлен имот с идентификатор № 37530.502.9 и поземлен имот с идентификатор № 37530.502.2.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103