Парцел

Начална цена: 13680.00 лв. Покажи в EUR

1211 кв.м., ТРОЯН
ул."Генерал Карцов"№ 271-Б

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 30.06.2020 14:00
Публикувана на: 21.05.2020 09:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес гр. Троян, п.к. 5600, улица „Генерал Карцов“ 271-Б (двеста седемдесет и едно – „Б“), с площ 1211 (хиляда двеста и единадесет) кв. м., трайно предназначение територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор № 501054100 (пет нула едно нула пет четири едно нула нула), при съседни имоти с идентификатори: № 73198.508.415 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, четири едно пет), № 73198.508.399 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, три девет девет).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1176/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103