Други

Начална цена: 24501.60 лв. Покажи в EUR

246 кв.м., ЛОВЕЧ
ул."Осъмска"№ 43

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 06.07.2020 14:00
Публикувана на: 21.05.2020 09:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет, точка, шестнадесет, точка, дванадесет/, със ЗП на обекта 246 кв. м. /двеста четиридесет и шест/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18-10 от 17.04.2007 г. – на изп. директор на АК, с предназначение: за делова и административна дейност, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта - 43952.506.375.16.11, над обекта: няма. , заедно с идеални части от 2050/4806 /две хиляди и петдесет върху четири хиляди осемстотин и шест/ от поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ от 4806 кв. м. /четири хиляди осемстотин и шест кв. м./, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ с идентификатор 43952.506.375 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет/, съгласно скица, издадена от АК, Служба по кадастъра – гр. Ловеч, с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: високо застрояване, с площ цитираната скица от 4806 /четири хиляди осемстотин и шест/ кв. м., при съседи: имот с идентификатор № 43952.506.373 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.2958 – ниско застрояване (до 10 м), имот с идентификатор № 43952.506.374 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.376 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.8311 – ниско застрояване (до 10м).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 955/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103