Къща

Начална цена: 165888.00 лв. Покажи в EUR

92 кв.м., Вакарел
с.Вакарел, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Масивна жилищна сграда, състояща се от първи етаж – кухня, всекидневна, килер с мокро помещение и баня с тоалетна с обща застроена площ от 92 (деветдесет и два) кв. метра, втори етаж – три спални и баня с тоалетна с обща застроена площ от 92 (деветдесет и два) кв. метра, трети етаж – кухненски бокс, всекидневна, кабинет и баня с тоалетна с обща застроена площ от 92 (деветдесет и два) кв. метра, построена в дворно място с отстъпено право на строеж върху държавна земя, находящо се в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, цялото с площ от 728 (седемстотин дадесет и осем) кв. метра по нот. акт №154, том 3, рег. №2819, д. №480/2004. и скица №502/08.05.2007г., заверена на 06.08.2008г. на Дирекция „АС” при община Ихтиман, съставляващо УПИ XV-594 (петнадесети отреден за имот планоснимачен номер петстотин деветдесет и четвърти) в квартал 60 (шестдесети) от дворищно регулационния план на с. Вакарел, одобрен със Заповед №0-2700/1963г. идентичен с имот №125 (сто двадесет и пети) с площ от 961.44 (деветстотин шестдесет и едно цяло и четиридесет и четири стотни) кв. метра по новия кадастрален план на същото населено място, одобрен със Заповед №300-4-6 от 02.02.2004г. при граници и съседи: от запад-улица с осови точки 195-196, от юг – улица с осови точки 190-196; от изток – УПИ XVI-594 и от север – УПИ XIII – 594. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 165 888 лв. /сто шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева/ с включен ДДС. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Вакарел, Софийска област, след предварително обаждане на тел. 0883 478 705 – Стефан Груев.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103