Производствен имот

Начална цена: 97400.00 лв. Покажи в EUR

379 кв.м., ИХТИМАН
гр.Ихтиман, бул.“Димитър Попов“ №27, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 10:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Масивна производствена сграда №6 (шест), със застроена площ от 379 (триста седемдесет и девет) кв. метра и застроена кубатура от 1356 (хиляда триста петдесет и шест) куб. метра и Масивна производствена сграда №7 (седем), със застроена площ от 30 (тридесет) кв. метра и застроена кубатура от 53 (петдесет и три) куб. метра, находящи се в гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София, ведно с 1368/5183 (хиляда триста шестдесет и осем върху пет хиляди сто осемдесет и три) идеални части от поземления имот, в който са построени сградите, а именно: Урегулиран поземлен имот III (трети) от кв.154 (сто петдесет и четири) по плана на гр. Ихтиман, одобрен със Заповед №234/16.04.2008г., с площ от 4 963 (четири хиляди деветстотин шестдесет и три) кв. метра, при съседи: УПИ V (пет) от кв.154, поземлен имот към Общинска служба Земеделие и гори, улица с осови точки 436-437-439, улица с осови точки-437а-437б. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 97 400 лв. /деветдесет и седем хиляди и четиристотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр. Ихтиман, бул. „Димитър Попов“ №23 след предварително обаждане на тел. 0885 510 659.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103