Склад

Начална цена: 36828.00 лв. Покажи в EUR

357 кв.м., ЛОВЕЧ
Северна индустриална зона

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 06.07.2020 14:00
Публикувана на: 21.05.2020 10:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-170/29.04.2010 г. на Началник на СГКК- Ловеч, с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“, с площ 3030 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизираната, начин на трайно ползване: за складова база, при съседи: 43952.502.11, № 43952.502.1012, № 43952.502.2, № 43952.502.3, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1011.1 със застроена площ: 357 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: промишлена сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 474/15

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103