Парцел

Начална цена: 57600.00 лв. Покажи в EUR

3603 кв.м., Костенец
с.Костенец, к.к. Вили Костенец

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 10:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор №38916.10.591 /тридесет и осем хиляди деветстотин и шестнадесет, точка, десет, точка, петстотин деветдесет и едно/ с площ от 3603 кв.м. /три хиляди шестстотин и три кв. метра/, с местонахождение на имота: с. Костенец, к.к. Вили Костенец, ЕККАТЕ 38916, Община Костенец, Обл. Софийска, имот идентификатор № 38916.10.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/10.05.2005г. На ИД на АК, при граници: имоти с идентификатори № 38916.10.589, 38916.10.159, 38916.10.158, 38916.10.592, 38916.10.599. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Начин на трайно ползване: Смесена гора, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-13/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 57 600 лв. /петдесет и седем хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му с.Костенец, к.к. Вили Костенец.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103