Парцел

Начална цена: 169359.36 лв. Покажи в EUR

2411 кв.м., РУСЕ
кв. Източна промишлена зона

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 19.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 12:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона; площ: 2 411.00 кв.м. /две хиляди четиристотин и единадесет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: VI-609 /шест римско, тире, шестстотин и девет арабско/; съседи: 63427.8.877, 63427.8.794, 63427.8.130, ведно със сградите, които попадат върху имота: 1. СГРАДА с идентификатор 63427.8.129.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет, точка, едно/: застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/; предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимите имоти: 144 000 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 126 796.80 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 17 203.20 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС.

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Любомир Пипков №2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103