Производствен имот

Начална цена: 126004.50 лв. Покажи в EUR

19828 кв.м., ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Промишлена зона, ул.“В.Ангелов“

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 11:00
Публикувана на: 21.05.2020 12:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 2190 /две хиляди сто и деветдесет/, находящ се в землището на гр.Ген.Тошево, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич, Промишлена зона, ул.“В.Ангелов“, с площ от 19 828 /деветнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем/кв.м, при граници по скица: селски път; ПИ с пл.№ 044016; ПИ с пл.№ 120; ул.В.Агелов и при граници по документ за собственост: Имоти с №№ 000120, 000113 и 000112, стар номер на поземления имот № 000119, ведно с построеното в поземления имот, на етап "Груб строеж", ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИОМАСА - I етап, състоящо се от Производствен корпус със застроена площ от 840 /осемстотин и четиридесет/кв.м; Паракотелно със застроена площ от 60 /шестдесет/кв.м; Трафопост със застроена площ от 36 /тридесет и шест/кв.м; Масивна ограда с дължина 490 /четиристотин и деветдесет/метра; ПП депо от 44 /четиридесет и четири/ куб.метра и настилка с пакетаж на площ от 1456 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ кв.м. с дебелина 0.25 /нула цяло двадесет и пет стотни/ метра, ведно с оборудване – част от линия за пелети и линия за брикети, икономически и функционално свързано, осигуряващо функционирането на гореописания поземлен имот по предназначение, като: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИОМАСА - I етап, състоящо се от: 1.Надлъжен Лентов Транспортьор, производство Германия; 2.Шредер за слама model GM 405 А03 (Германия), ф.№735097; 3.Фуражомелка за груби фуражи ФГФ 120 МБ, 2005г., ф.№9949; 4.Прахоуловител (корпус); 5.Мелнична машина на „Универсал-ПЗ”ЕООД Русе, 2000г.; 6.Линия за брикети тип МБ 80/200, „Вапцаров Прес” ООД гр.Плевен, Производство 2005г., ф.№690501, Производителност 500кг/ч, диаметър брикета – 83мм; 7.Люлка охладителна машина пелети (Германия); 8.Газов котел тип ПКМ 1,5; 9.Трансформатор тип ТМ630/20AL, ЗСТ„Кирил Григоров” гр.Кюстендил, Производство 2000г, ф.№11120.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103