Парцел

Начална цена: 8640.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Славяново

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Цветозар Найденов Найденов
Срок: от 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 15.07.2020 10:00
Публикувана на: 21.05.2020 12:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 036012 /нула, три, шест, нула, едно, две/, находящ се в землището на град Славяново, Община Плевен, Област Плевен, с ЕКАТТЕ 67088 /шест, седем нула, осем, осем/, целият с площ по скииа от 2.999 дка (два декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), а съгласно титул за собственост - 3 000 (три хиляди) квадратни метра, с начин на трайно ползване - бензиностанция, при граници: имот № 000425 (нула, нула, нула, четири, две, пет)- полски път на Община Плевен, имот № 000423 (нула, нула, нула, четири, две, три) - път III клас – на Държавата и имот № 036018 (нула, три, шест, нула, едно, осем) - др. пътна територия на Обшина Плевен, БЕЗ ИЗГРАДЕНАТА В ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ № 4121 (четири хиляди сто двадесет и първи), със застроена площ от 50 (петдесет) квадратни метра, състояща се от 6 (шест) броя резервоари и 4 (четири) броя колонпомпи.

ЧСИ

Име: Цветозар Найденов Найденов
Служебен номер: 756
Телефон: 064 - 800091
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Сан Стефано No4, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветозар Найденов Найденов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103