Земеделски имот

Начална цена: 3571.20 лв. Покажи в EUR

7862 кв.м., Красно Градище

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 25.06.2020 11:00
Публикувана на: 21.05.2020 15:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39582.36.58, съгласно Скица №15-536570 – 17.06.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в с.Красно Градище, общ.Сухиндол, обл.Велико Търново , находяща се в местността „КРУШАКА“ – НИВА с площ от 7.862 /седем декара осемстотин шестдесет и два кв.м./, категория на земята при неполивни условия: СЕДМА, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, номер по предходен план: 036058, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 39582.36.96, 39582.36.59, 39582.36.27, 39582.36.25, 39582.36.24, 39582.36.22 и 39582.36.23.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103