Земеделска земя

Начална цена: 1620.00 лв. Покажи в EUR

2345 кв.м., Петърч
с.Петърч, община Костинброд, Софийска област, местност "Лозище"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 25.06.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 09:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от поземлен имот №051118 /петдесет и една хиляди и сто и осемнадесети/, с площ 2.345 /два дка, триста четиридесет и пет кв. метра/ дка., начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. ПЕТЪРЧ, местността ЛОЗИЩЕ, ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, категория на земята при неполивни условия-четвърта, при граници и съседи на имота по скица: имот № 000535-полски път на Община Костинброд: имот № 051103 - нива на Драган Златанов Ангелков и др. и имот № 051102 - нива на Габриела Иванова Латинова; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1620 лв. /хиляда шестстотин и двадесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103