Земеделска земя

Начална цена: 1350.00 лв. Покажи в EUR

1750 кв.м., Петърч
с.Петърч, община Костинброд, Софийска област, местност "Локва"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 25.06.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 09:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от поземлен имот с № 049004 /четиридесет и девет хиляди и четвърти/, с площ от 1.750 /един дка, седемстотин и петдесет кв. метра/ дка., с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. ПЕТЪРЧ. местността "ЛОКВА“, ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи на имота по скица: имот № 049003-нива на н-ци на Благовеста и Петър Трайкови Илиеви, имот № 049002 – нива на н-ци на Иван Тодоров Иванов, имот № 000535 - полски път на Община Костинброд, имот № 049087 - нива на "Б-Я МЕНАДЖ Л ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" ООД и имот №049037 - нива на "Б-Я МЕНАДЖ Л ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" ООД; На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103