Земеделска земя

Начална цена: 1980.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Петърч
с.Петърч, община Костинброд, Софийска област, местност "Локва"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 25.06.2020 09:00
Публикувана на: 22.05.2020 10:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от поземлен имот № 049075 /четиридесет и девет хиляди и седемдесет и пети/, с площ от 3.000 /три/ дка, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Петърч., местността "ЛОКВА", ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи на имота по скица: имот № 049086 - изоставена нива на н-ци на Аначкo Boжилов Михов, имот № 049071 - нива на Веселинка Василева Велкова: имот №049070-нива на Сийка Тодорова Ефтимова; имот № 049069 - нива на Цветанка Димитрова Рачева и др., имот № 049068 - нива на Петър Георгиев Геков и имот №00001- жил. територия на Км. на с. Петърч. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 1980 лв. /хиляда деветстотин и осемдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103