Производствен имот

Начална цена: 788720.00 лв. Покажи в EUR

3955 кв.м., НОВА ЗАГОРА
КВ. ИНДУСТРИАЛЕН

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 12:00
Публикувана на: 22.05.2020 11:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51809.509.5708 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и девет точка пет хиляди седемстотин и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със заповед РД-18-56/31.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 3 955 кв.м. /три хиляди деветстотин петдесет и пет квадратни метра/, находящ се в гр. Нова Загора, кв. „Индустриален“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, стар идентификатор: 51809.509.3738, номер по предходен план: няма, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор № 51809.509.5708.1 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и девет точка пет хиляди седемстотин и осем точка едно/, със застроена площ 1 584кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, заедно с всички подобрения в имота, при граници и съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 51809.509.3726, поземлен имот с идентификатор № 51809.90.63, поземлен имот с идентификатор № 51809.90.64, поземлен имот с идентификатор № 51809.509.5709 и поземлен имот с идентификатор № 51809.509.5658.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103