Парцел

Начална цена: 6804.00 лв. Покажи в EUR

7804 кв.м., Аспарухово
00789.45.28

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 12:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.28 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две осем/ с площ 7 804 / седем хиляди осемстотин и четири / квадратни метра , находящо се в землището но с. Аспарухово , община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 /нула нула седем осем девет/ , в местността " трънливата стока" , седма категория на земята, с трайно предназначение -земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045028 /нула четири пет нула две осем / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. №3001 от 26.05.2005 г. , Акт № 4 , том VІІІ, дело №1448/2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131/15.06.2005 Г. на началника на Служба па кадастъра -Варна, с нов индентификатор 00789.45.28 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две осем /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.45, 00789.45.71, 00789.45.32. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 6 804,00 /шест хиляди осемстотин и четири/ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103