Парцел

Начална цена: 5810.40 лв. Покажи в EUR

6665 кв.м., Аспарухово
00789.45.27

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 12:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.27 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две седем/ с площ от 6 665 / шест хиляди шестстотин шестдесет и пет / квадратни метра ,находящо се в землещето на с. Аспарухово, община Дългопол, Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет/, в местността " Трънливата стока", седма категория на земята с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045027 / нула четири пет нула две седем/ по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт №4 том VІІІ, дело №1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 ОТ 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-132 /15.06.2005 г. на началника на Служба по кадастъра- Варна, с нов индентификатор 00789.45.27 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две седем /, при граници и съседи по скица поземлени имоти №№ 00789.45.71, 00789.45.45, 00789.45.32, 00789.45.25, 00789.45.43, 00789.45.26. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 5 810,40 /пет хиляди осемстотин и десет лева и четиридесет ст./ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103