Парцел

Начална цена: 14121.60 лв. Покажи в EUR

14578 кв.м., Аспарухово
00789.45.26

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 12:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.26 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две шест/ с площ от 14 578 / четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и осем /квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област , ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет /,в местността " Трънливата стока " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 045026 /нула четири пет нула две шест / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 том VІІІ, дело № 1448 / 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15.06.2005 Г. на началника на Служба по Кадастъра -Варна , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15. 06. 2005 Г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов индентификатор 00789.45.26 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка две шест /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.71, 00789.45.27, 00789.45.43, 00789.45.25 , 00789.45.48, 00789.47.46. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 14 121,60 /четиринадесет хиляди сто двадесет и един лева и шестдесет ст./ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103