Парцел

Начална цена: 19228.00 лв. Покажи в EUR

18045 кв.м., Аспарухово
00789.45.24

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 12:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 00789.45.24 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка две четири/ с площ от 18 045 / осемнадесет хиляди четиридесет и пет/ квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет/ , в местността " Трънливата стока" , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045024 / нула четири пет нула две четири / по плана на земеразделяне на землището на с Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. № 3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 том VІІІ, дело № 1448/ 2005 г. на Служба по вписванията - гр Провадия , по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15.06.2005 Г. на началника на Служба по кадастъра - Варна , с нов индентификатор 00789.45.24 / нула нула седем сем девет точка четири пет точка две четири /, при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.48 , 00789.45.69, 00789.47.46 , 00789.45.13, 00789.45.14. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 19 228,00 /деветнадесет хиляди двеста двадесет и осем/ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103