Парцел

Начална цена: 9884.80 лв. Покажи в EUR

10204 кв.м., Аспарухово
00789.45.18

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 14:20
Публикувана на: 22.05.2020 13:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАСИЩЕ с идентификатор 00789.45.18 /нула нула седем осем девет точка четири пет точка едно осем/ с площ от 10 204 / десет хиляди двеста и четири / квадратни метра , находящо се в землището на с. Аспарухово , община Дългопол , Варненска област, ЕКАТТЕ 00789 / нула нула седем осем девет / , в местността " Трънливата стока" , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер 045018 / нула четири пет нула едно осем / по плана на земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с вх. рег. №3001 от 26.05.2005 г. Акт № 4 , ТОМ VІІІ , дело № 1448 / 2005 г. на Служба по вписванията - гр. Провадия , а по кадастралната карта на с. Аспарухово , одобрена със Заповед 300-5-73 от 22.12.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра , изменена със Заповед КД-14-03-131 / 15. 06. 2005 г..на началника на Служба по кадастъра -Варна , с нов индентификатор 00789.45.18 / нула нула седем осем девет точка четири пет точка едно осем/ при граници и съседи по скица : поземлени имоти №№ 00789.45.47 , 00789.45.48, 00789.45.19. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 9 884,80 /девет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет ст./ лева.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103