Парцел

Начална цена: 753379.90 лв. Покажи в EUR

22368 кв.м., Ведраре

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Драгомира Димитрова Митрова
Срок: от 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 02.07.2020 14:00
Публикувана на: 22.05.2020 13:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10291.64.150 (едно нула две девет едно точка шест четири точка едно пет нула), находящ се в с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-608/03.09.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в местността ТАРЛА ТОПРАК, с площ от 5149 кв.м. (пет хиляди сто четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост, категория на земята: 9 (девета), номер по предходен план: 064150, при съседи: 10291.888.9901; 10291.64.132; 10291.64.151; 10291.64.116, ВЕДНО с построената в гореописания поземлен имот СГРАДА с идентификатор № 10291.64.150.1 (едно нула две девет едно точка шест четири точка едно пет нула точка едно), с площ от 934 кв.м. (деветстотин тридесет и четири кв.м.), брой надземни етажи 5 (пет), брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10291.64.151 (едно нула две девет едно точка шест четири точка едно пет едно), находящ се в с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-608/03.09.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в местността ТАРЛА ТОПРАК, с площ от 22368 кв.м. (двадесет и две хиляди триста шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост, категория на земята: 9 (девета), номер по предходен план: 064151, при съседи: 10291.64.7; 10291.64.116; 10291.64.150; 10291.64.132; 10291.64.149; 10291.64.90; 10291.64.19; 10291.64.3, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имот: 1/. СГРАДА с идентификатор № 10291.64.151.1 (едно нула две девет едно точка шест четири точка едно пет едно точка едно), с площ от 875 кв.м. (осемстотин седемдесет и пет кв.м.), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда; 2/. СГРАДА с идентификатор № 10291.64.151.2 (едно нула две девет едно точка шест четири точка едно пет едно точка две), с площ от 10745 кв.м. (десет хиляди седемстотин четиридесет и пет кв.м.), брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Промишлена сграда. Имотите са функционално свързани и се продават заедно с обща цена.

ЧСИ

Име: Драгомира Димитрова Митрова
Служебен номер: 828
Телефон: 032 - 269000
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител No54, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Драгомира Димитрова Митрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114