Земеделски имот

Начална цена: 28800.00 лв. Покажи в EUR

3578 кв.м., Марково

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Драгомира Димитрова Митрова
Срок: от 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 01.07.2020 11:00
Публикувана на: 22.05.2020 13:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

750/3578 ид.ч. (седемстотин и петдесет върху три хиляди петстотин седемдесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 47295.43.1711 (четири седем две девет пет почка четири три точка едно седем едно едно), находящ се в с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–85/06.12.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1460/26.10.2012г. На НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, находящ се в местността ЗАХАРИДЕВО, целият с площ от 3578 кв.м. (три хиляди петстотин седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4 (четвърта), предходен идентификатор: 47295.43.513, номер по предходен план: 043513, при граници и съседи: 47295.43.548; 47295.43.54; 47295.43.19; 47295.43.1710

ЧСИ

Име: Драгомира Димитрова Митрова
Служебен номер: 828
Телефон: 032 - 269000
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител No54, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Драгомира Димитрова Митрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114