Земеделски имот

Начална цена: 7200.00 лв. Покажи в EUR

13649 кв.м., Куртово Конаре

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Драгомира Димитрова Митрова
Срок: от 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 01.07.2020 12:00
Публикувана на: 22.05.2020 13:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001001 (нула нула едно нула нула едно), находящ се в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 40717 (четири нула седем едно седем), местността „КАМОЕВА МЪРТВИЦА“, с площ от 13.649 дка (тринадесет декара шестстотин четиридесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници и съседи на имота: имот № 000190 – полски път на Общината; имот № 000150 – пасище, мера на общ. Стамболийски, имот № 001004 – нива на насл. На Павлина Рангелова Серафимова; имот № 000011 – напоителен канал на Общината, имот № 001002 – нива на Стоян Димитров Гицов и др. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят стради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Санитаро-охранителна зона на водоснабдителен канал – Пояс „В“. Има ограничителен характер по отношение на селскостопанската дейност.

ЧСИ

Име: Драгомира Димитрова Митрова
Служебен номер: 828
Телефон: 032 - 269000
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител No54, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Драгомира Димитрова Митрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 1240
  • Продажба на МПС: 188
  • Продажба на имущество: 114