Земеделски имот

Начална цена: 464.00 лв. Покажи в EUR

832 кв.м., Ветрен
местността „Над Селото“

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Стоянов Захариев
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 29.06.2020 15:00
Публикувана на: 22.05.2020 14:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор № 10820.46.42 /едно, нула, осем, две, нула, точка, четири, шест, точка, четири, две/ в местността „Над Селото“, гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1029/02.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София. Последно изменение със заповед: няма. Площ на имота 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два кв.м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни услиовия: шеста. Местонахождение на имота – Област Пазарджик, Обшина Септември, ЕКАТТЕ 10820 гр. Ветрен, местност „Над Селото“, ПИ с идентификатор № 10820.46.42, стар идентификатор – няма, № от предходен план 046042. Граници на имота – ПИ с идентификатор № 10820.46.218.

ЧСИ

Име: Георги Стоянов Захариев
Служебен номер: 888
Телефон: 0888 694 888
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов № 9, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Стоянов Захариев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103