Парцел

Начална цена: 2827.50 лв. Покажи в EUR

435 кв.м., Септември
„Кирил и Методий“ № 61

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Стоянов Захариев
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 29.06.2020 15:00
Публикувана на: 22.05.2020 14:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот XXIX – (двадесет и девет) – общ., в кв. 22 (двадесет и втори) с площ от 435 кв.м. (четиристотин тридесет и пет квадратни метри) по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, одобрен със Заповед № 1517 / 02.12.1980 г. Местонахождение на имота – Област Пазарджик, Община Септември, ЕКАТТЕ 66264 гр. Септември, „Кирил и Методий“ № 61, кв. 22, УПИ XXIX – общ. Граници на имота – от двете страни улици, УПИ XXVIII и край на регулацията. В имота има построена сграда с жилищно предназначение, собственост на трето лице – Иво Найденов, съгласно н.а. № 60, том IV, рег. № 7355, нот. дело № 595/2016 г., като същата не е обект на публичната продан.

ЧСИ

Име: Георги Стоянов Захариев
Служебен номер: 888
Телефон: 0888 694 888
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов № 9, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Стоянов Захариев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103