Къща

Начална цена: 135000.00 лв. Покажи в EUR

160 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. „Цар Калоян” № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 28.12.2013 до 28.01.2014
Обявяване на: 29.01.2014 09:00
Публикувана на: 11.12.2013 11:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 3481 (три хиляди четиристотин осемдесет и едно), съставляващ парцел IV (четвърти) от квартал 188 (сто осемдесет и осем) по кадастралния план на гр. Велинград, одобрен със Заповед № РД 14 – 03 – 163/13.10.1983 г. на МСА, с площ на имота от 554 (петстотин петдесет и четири) кв. метра, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот IV – 3481 (четвърти, тире, три хиляди четиристотин осемдесет и едно) с приложена регулация за парцела от квартал 188 (сто осемдесет и осем) по действащия регулационен план на гр. Велинград, одобрен със Заповед № РД 14 – 03 – 163/13.10.1983 г. на МСА, Заповед № РД 14 – 13 – 163/13.10.1983 г. на МСА и № 640/22.04.2008 г. на Кмета на Общ. Велинград, със застроена и незастроена площ от 565 (петстотин шестдесет и пет) кв. метра, с административен адрес: гр. Велинград, ул. „Цар Калоян” № 2 (две), Община Велинград, при съседи на имота: имот № 5069024 – улица на Община Велинград, имот № 5063480 – имот на Борислав Николов Груев и др., имот № 5063482 на Иван Стефанов Сестримски и имот № 5069003 – улица на Община Велинград, ВЕДНО С построените в същия имот сгради: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА С ИЗБА И ТАВАН ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на площ от 70, 00 (седемдесет) кв. метра по документи за собственост, а по данъчна оценка с РЗП 150 (сто и петдесет) кв. м., мазе от 75,00 (седемдесет и пет) кв. метра и таван от 75 (седемдесет и пет) кв. метра, ВТОРОСТЕПЕННА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 39,00 (тридесет и девет) кв. метра и ВТОРОСТЕПЕННА СТОПАНСКА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 51,00 (петдесет и един) кв. метра, както и всички други подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 135000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 19.11.2013 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви