Земеделска земя

Начална цена: 739.80 лв. Покажи в EUR

3699 кв.м., Божичен
ИМОТ 039019 - ИД 592/2013

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 30.12.2013 до 30.01.2014
Обявяване на: 31.01.2014 09:00
Публикувана на: 28.12.2013 15:37
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Частен съдебен изпълнител Цветанка Георгиева, рег. № 760, Район на действие Русе ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че за удовлетворяване вземането на ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА от 30.12.2013 г. до 17.00 ч. на 30.01.2014 г. ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ , а именно:1/3 ид.ч от Имот № 039019 нива IV категория местност Над село, в землището на с. Божичен, общ. Иваново, с площ 3.699 дка.,, при граници и съседи №039018 нива собственост на Енчо Станев Костадинов, № 039020 нива собственост на „Ромфари Компани“ООД, № 0395011 нива собственост на Христо Иванов Цонев, № 000097 полски път на собственност на Община Иваново. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 739.80 лв. /представляваща 75% от оценката в размер на 984.60 лв./Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 31.01.2014 г. в 09:00 часа в сградата на Русенски Районен Съд, находяща се в гр.Русе на ул."Александровска" №57 и ще бъде обявен купувач. Книжата за имота ще бъдат депозирани в деловодството на съда на същия адрес, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. Задатък за участие в публичната продан е 10% от посочената по-горе начална цена и се внася предварително по следната сметка на ЧСИ Цветанка Георгиева в ОББ АД, а именно: BG68UBBS80025076973020. Публичната продан ще се извърши по реда на чл. 492 и чл. 493 от ГПК.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви